Konut alımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar!

İster yatırım amacıyla isterse kira geliri elde etmek amacıyla olsun; projeden, müteahhitten ya da ikinci el konut alımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

Projeden Konut Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

1.Projeyle ilgili tüm detayları öğrenin. Arsa hakkında bilgi edinin, üzerinde herhangi bir şerh, ipotek, haciz veya başka takyidat olup olamdığından emin olun. İnşaat ruhsatı alınmış ve proje bu ruhsata uygun ilerliyor mu? Mümkünse bağımsız SPK lisanslı bir değerleme firması tarafından yapılan projenin ekspertiz raporunu talep edin.

2.Projenin bulunduğu bölgeyi araştırın. Mevcut gelişim, konut arzı, kiralık talebi ve ulaşım imkanlarını gibi kriterleri öğrenin. Bu kriterler ilerleyen zamanda evin değerini de arttıracaktır. Arzı artıracak yeni projelerin başlama ihtimali ya da kiralık talebinin artacağı beklentisinin olup olmadığını öğrenin.

3.Firmanın güvenirliliğini, daha önce yaptığı işleri araştırın. Firma ahkkında herhangi bir bankadan istihbarat yapabilirsiniz. Sorunlu kredisinin ya da bitirilmemiş projelerinin olup olmadığını mutlaka öğrenin.

4.İşlem sırasında kat irtifak tapusunu üzerinize alın ve şartları adil bir sözleşme ile yazılı hale getirin. Prijeden satışlarda konutlar genelde ‘satış vaadi sözleşmesi’ (SVS) ile satılır, tapu devrini ise konut teslimi sırasında yapılır. Bu durumda SVS’i iyice incelenmeli, ağır şartlarm çıkarılması gereklidir. Bu sözleşmede teslim tarihinin ve zamanında teslim edilmemesi durumunda uygulanacak şartların yazılı olarak belirtilmiş olması gerekir. Eğer firma içinizi rahatlatmıyorsa sözleşmeyi noterden yapın ve tapuya şerh koydurun.

5.İlgilendiğiniz konut projesinde peşinatsız ve düşük taksitli bir kampanya var ve kıyaslama yapmakta zorlanıyorsanız, firmayla peşin fiyat üzerinden pazarlık edin. Pazarlık, konutun güncel değerini öğrenmek için iyi bir yöntem olabilir.

6.Ruhsat almadan konut satışları yasaklayan ve bina tamamlama sigortası ile yarım inşaatların önünü kesen Yeni Tüketici Kanunu’na göre konut alıcısına aldığı evden teslime kadar vazgeçme hakkı tanıyor. Ev alan kişi, ilk 14 günde karar değiştirir ya da ödeme döneminde iflas ederse evini nedensiz ve cezasız iade edebiliyor. Ancak firma, sözleşmeden satın alan kişi vazgeçerse satış nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde 2 kadar tazminatın ödenmesi satın alan kişiden isteyebiliyor.

İkinci El Konut Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1.Satın alınacak konut için konut kredisi kullanılacaksa konutun krediye uygun olup olmadığı araştırın. Her ev konut kredisi için uygun olmayabilir. Konut kredisi kullanılacaksa, kredipazari.com sitesindeki konut kredisi hesaplama yöntemlerinden en uygun olanı seçilerek kulanılacak krediye karar verilebilir.

2.Tapu bilgilerini alarak tapu dairesinden evin üzerinde haciz, şerh vs olup olmadığına bakın.

3.Belediye rayiç bedelini öğrenin. Satış anında bu rakam üzerinden bir değer belirlenir ve alım-satım masrafları hesaplanır.

4.Konut kredisi kullanılacaksa tapu masrafları belediye rayiç bedeli üzerinden değil, ekspertiz değeri üzerinden hesaplanır.